Aankomende activiteiten

Lotgenotenkring
Bemmel en Westervoort

Praktijk op eigen kracht (Ronald Kersten) en Rondom overlijden ( Judith Nijland) hebben de krachten gebundeld en starten per oktober 2021 met een Lotgenotenkring voor mensen die recent een dierbare zijn verloren door overlijden. De lotgenoten kring zal iedere maand in 3 achtereenvolgende bijeenkomsten worden gehouden. De bijeenkomsten zullen gehouden worden in de Theaterkerk in Bemmel en Het inloophuis te Westervoort.

Tijdens de lotgenoten kring vinden nabestaanden elkaar in hun eigen unieke rouwervaring, er is aandacht, erkenning en wederzijds respect. Er zal wat vertelt worden over het rouwen en wat  voor invloed het kan hebben op de nabestaande, zijn/haar ervaring met het verlies en verdriet wat gevoeld wordt. Maar ook de invloed en gevolgen dat het heeft op alle betrokkenen erom heen. Vooral is er ruimte voor ieders verhaal, het contact en de herkenning in elkaars ervaringen.

Wij, Ronald en Judith kennen elkaar van de opleiding nabestaandenzorg en hierna zijn we beiden de begeleiding van nabestaanden op onze eigen manier invulling gaan geven. Ronald in de vorm van wandelcoaching. Hij gaat met cliënten wandelend in gesprek waarbij hij de elementen van de natuur als metaforen gebruikt in zijn gesprekken over de rouw en het verdriet.

Judith geeft begeleiding gedurende het rouwproces. Wanneer iemand zijn naaste heeft verloren begeleidt zij en is er alle ruimte voor het verhaal, het verdriet en alles wat erbij komt kijken. Ook wanneer iedereen om de nabestaande heen de dagelijkse gang van zaken weer heeft opgepakt.

Samen hebben wij deze bijeenkomsten opgepakt omdat wij de ervaring hebben dat bij nabestaanden de behoefte om met elkaar in gesprek te gaan groot is. Elkaars ervaringen uitwisselen om zo het gevoel van alleen zijn, die in de afgelopen corona tijd alleen nog maar groter leek, te onderdrukken of even kwijt te zijn.

De bijeenkomsten zullen gehouden worden op woensdagavond of op zondag morgen. De kosten voor deze 3 bijeenkomsten zijn in totaal (zaalhuur/consumptie)  30 euro.

Bent u geïnteresseerd en heeft u recent afscheid moeten nemen van uw geliefde, dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de Lotgenotenkring.

Voor meer informatie kunt u terecht op beide websites :

www.praktijk-op-eigen-kracht.nl

www.rondom-overlijden.nl

Via de mail: lotgenotenkring@gmail.com

Telefonisch: 0481-355294 / 06-22299888

“Misschien wil je wel eens met iemand praten die hetzelfde is overkomen? “

Seizoenswandelingen

Hoe gaat het met je….?

Een lastige vraag om te beantwoorden. Het gemis is altijd aanwezig in je leven.

Misschien wil je wel eens met iemand praten die hetzelfde is overkomen?

Vier keer per jaar organiseren we een wandeling. Ieder seizoen op dezelfde locatie omdat verandering in de natuur laat zien dat het leven doorgaat. Dat na het donker van herfst en winter altijd weer de lente komt.

De wandelingen worden georganiseerd door Mieke Sanders, uitvaartverzorger, Marleen Jacobs,

Antjella den Held en Johan Swart, zij hebben allen hun partner verloren. Ook Irma van Reem en Ronald Kersten, rouwtherapeut en wandelcoach zijn bij de wandelingen aanwezig.

Iedereen uit de regio die zijn of haar geliefde heeft verloren door overlijden (recent of lang geleden) of al afscheid heeft moeten nemen van een partner door bijvoorbeeld dementie is welkom.

Onze ervaring is dat het wandelingen zijn met een lach en een traan, een wandeling waaruit zelfs mooie vriendschappen ontstaan. We lopen zo’n 5 kilometer in een relaxt tempo.

De wandeling eindigt altijd heel gezellig met koffie, thee en (appel)taart bij Aster.

We verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats van Aster uitvaartcentrum, Kokkeland 17, 6661 ZV in Elst en rijden van daaruit naar de wandellocatie. Ook als je geen vervoer hebt ben je van harte welkom.

Meer informatie en aanmelden voor de wandeling kan bij Mieke Sanders tel. 06 133 45046 of via seizoenswandeling@gmail.com. Kosten voor deelname bedragen € 5,00 inclusief kopje koffie of thee en taart.

Weet dat je van harte welkom bent!

Zet alvast in je agenda:

Planning seizoenswandelingen 2021-2022:

  • 3 oktober 2021
  • 9 januari 2022
  • 3 april 2022
  • 3 juli 2022