Nazorgverleners

Voor directe nabestaanden van overleden dierbare moet er kort na de uitvaart al veel geregeld worden. Er zijn nou eenmaal zaken die op korte termijn dienen te gebeuren en waarbij de uitvaartondernemer weinig of geen tijd voor heeft. Denk daarbij aan alle administratieve zaken zoals bijvoorbeeld het opzeggen van abonnementen, het wijzigen van verzekering polissen, uw bank en belastingzaken, de nalatenschap regelen, enz.

Nazorgverleners  helpen u om de praktische zaken in kaart te brengen en samen met u stap voor stap dit proces te doorlopen. U houdt de regie en blijft daarbij uw eigen verantwoordelijkheid dragen. Maar ervaring leert dat steun tijdens deze periode erg kan helpen om uw rouwproces op prettige manier vorm te geven. Zij kunnen  u ook ondersteunen in het contact met een mogelijke werkgever om het re-integratie proces op een juiste manier te laten plaats vinden.

Als verlengstuk voor deze nazorg verleners bied ik u op eigen verzoek een wandeltraject aan voor een langere periode. Op deze manier ben ik een passend verlengstuk voor uw uitvaartondernemer en uw nazorgverlener.

Interesse?
Laten we samen aan de slag gaan.