Vergoeding

Vergoeding voor begeleiding aansluitend aan de uitvaart
Wanneer je behoefte hebt aan praktische ondersteuning en begeleiding bij rouw en verlies aansluitend aan de uitvaart, gaat dit in overleg met jouw uitvaartbegeleider. Mogelijk wordt dit vergoed vanuit je uitvaartverzekering. Als je wilt weten of je in aanmerking komt voor deze vergoeding dan wil ik dit graag samen met je uitzoeken.

Wet verbetering poortwachter
De Wet verbetering poortwachter verplicht de werkgever om er samen met de werknemer en de arbodienst voor te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie van de werknemer en de werknemer moet hieraan meewerken.

Wanneer je worstelt met gevoelens van rouw en verlies na overlijden van je naaste, en terugkeren in de werksituatie als een te hoge drempel kan worden ervaren. Ik kan in overleg gaan met je werkgever. Met mijn begeleiding proberen we re-integratie op de werkplek weer mogelijk te maken.  

Interesse?
Laten we samen aan de slag gaan.