Wandelbegeleiding voor nabestaanden

Als een dierbaar persoon van je is overleden dan  is het vaak lastig om weer in beweging te komen. Als je eenmaal  met een verlieservaring te maken krijgt  kan het een hele klus zijn om met deze pijn en het verdriet om te gaan. Wandelen, zo is aangetoond, kan enorm helpen om samen met mij jouw zelfregie en veerkracht weer te hervinden. Iedere situatie vraagt weer om een andere aanpak, maar wandelen zorgt ervoor dat denken en voelen weer op één lijn komen. En weet dat de pijn en emoties er gewoon mogen zijn. 

Verliesbegeleiding

Door te wandelen en het stellen van de juiste vragen kunnen er emoties los komen. Dit kan bijdragen om met het verlies en de pijn om te gaan.

Natuurbegeleiding

De natuur werkt als een spiegel en helpt je sneller bewust te maken waar je vastloopt in jouw proces. Zo zet je het letterlijk en figuurlijk in beweging. 

Stressbegeleiding

Het verliezen van een dierbare geeft stress. Wandelen in een natuurlijke omgeving brengt rust en maakt dat de veer- en daadkracht weer terugkomt.

Lutografie

Je legt je erop toe om aan jouw rouw en gevoelens actief aandacht te besteden én er vorm aan te geven.


Ondersteuning bij rouw

Wanneer je iemand verliest, is dit een heftige gebeurtenis. Er volgt een periode van rouw. Soms lukt het niet om hier alleen doorheen te komen. Je kunt dit vlak na het verlies al merken, maar soms gaat er een tijd overheen voordat geestelijke en lichamelijke klachten de kop op steken. Dit wordt uitgestelde rouw genoemd.

Als wandelcoach wandel ik letterlijk een stukje mee op jouw weg in het leven. Door naar je te luisteren en de juiste vragen te stellen, help ik je verder op weg in het rouwproces. Tijdens de wandelingen gebruiken we dat wat we tegen komen in de natuur om gevoelens een plek te geven, troost te bieden, maar ook om je een spiegel te geven. Jouw rouwproces is uniek, dus iedere sessie is afgestemd op dat wat er op dat moment in je leven speelt.

Samen doorlopen

Soms is het moeilijk om in de directe omgeving steun te vinden bij iemand na een verlies. In de weken na het verlies is dit voor de omgeving normaal. Daarna pakt iedereen langzaamaan het leven weer op en gaat verder. Je kunt je dan een last voor anderen voelen en niet meer uit willen reiken naar familie en vrienden. Ook kan het zo zijn dat je er na lange tijd pas achter komt dat het verlies van die ene dierbare toch meer krassen op je ziel heeft achtergelaten dan je had kunnen vermoeden. Het rouwproces is onderdeel van het verlies, het is een stuk van je eigen persoonlijke ontwikkeling.

Zelf heb ik ervaren dat dit een proces is waar je jezelf alleen en eenzaam in kunt voelen. Niet gehoord en niet begrepen door de mensen in je directe omgeving. Dit waren voor mij beweegredenen om als wandelcoach met specialisatie rouw aan de slag te gaan.

“Voor mensen die een dierbare zijn verloren”

Met mijn wandelcoaching richt ik mij op mensen die een dierbare zijn verloren. Dit kan op een natuurlijke manier gebeurd zijn, maar ook nabestaanden van iemand die suïcide gepleegd heeft, kunnen door middel van wandelcoaching stappen zetten in de verwerking van het verlies.

Nabestaanden

Je bent een dierbaar iemand verloren. Op een natuurlijke manier, door ouderdom of door ziekte. 
Nabestaanden
van suïcide

Iemand waarvan je houdt, kiest ervoor om niet meer te willen leven. Plotseling staat je wereld op z’n kop en spelen er vragen als “Hoe kan het dat ik dit niet heb zien aankomen?”

Nazorg
verleners

Als nazorgverlener zie je nabestaanden worstelen met het verlies. Wandelcoaching kan daarbij als aanvulling op de diensten van de nazorgverlener gezien worden.

Werkgevers

De werkgever van een nabestaande heeft er baat bij dat de werknemer op een gezonde manier het verlies verwerkt. Met een goede begeleiding blijft de werknemer maximaal inzetbaar.

Kan ik je ergens mee helpen? 

Neem contact op.

Telefoon

+31 (0) 481 – 355 294

E-mail

info@praktijk-op-eigen-kracht.nl

Sociale media