Werkgevers

Rouw op de werkvloer verdient meer aandacht. Een periode van rouw die voor een betrokken werknemer erg zwaar kan zijn. Rouw neem je ook mee naar je werk en zet je niet zomaar even uit met een aan/uit knop.

Het is belangrijk dat er een veilige werkvloer is waarbij kennis over de situatie en over rouw aanwezig dient te zijn. Het goed begeleiden en opvangen van medewerkers die met rouw te maken hebben is voor beide partijen erg belangrijk.

Uw medewerker begeleiden op de werkvloer en daarbuiten geeft structuur om het ingrijpend verlies van uw medewerker op een juiste manier vorm te geven. Rouw en werk horen ook bij elkaar!

“Je kunt je verdriet bij binnenkomst niet aan de kapstok hangen en weer meenemen als je naar huis gaat.”

Interesse?
Laten we samen aan de slag gaan.