Lotgenotenkring

Rouw & Verlies

​De Lotgenotenkring  Rouw en Verlies is voor mensen die recent een dierbare hebben verloren door overlijden. De maandelijkse bijeenkomsten zullen aankomend seizoen gehouden worden in Heteren, Huissen, Didam en Duiven.

Tijdens de Lotgenotenkring vinden nabestaanden elkaar in hun eigen unieke rouwervaring, er is aandacht, erkenning en wederzijds respect. Er zal kennis gedeeld worden over het rouwen. In deze bijeenkomsten zullen verschillende thema’s over rouw besproken worden en gedeeld worden.  Belangrijk  is dat  er ruimte is voor ieders verhaal, het contact en de herkenning in elkaars ervaringen.

Wanneer iemand een naaste heeft verloren begeleiden en ondersteunen wij het groepsproces. Wij bewaken de veiligheid, de geborgenheid en de integriteit. Ook wanneer iedereen om de nabestaande heen de dagelijkse gang van zaken weer heeft opgepakt.

Deze samenwerking is in 2021 ontstaan samen met Judith Nijland. In 2022 is Marlies Vriens ons komen versterken en in 2023 heeft Manon Huisman zich aangesloten bij dit initiatief.  In 6 maandelijkse bijeenkomsten zullen wij deze workshops begeleiden en ondersteunen. Kosten bedragen €12,50 per bijeenkomst

De bijeenkomsten zijn ontstaan omdat er een enorme behoefte is gebleken  om met elkaar te delen. Je bent niet de enige, en wij bieden de ruimte om met jouw ervaring aan de slag te gaan.

Er bestaat de mogelijkheid om groepen samen te stellen voor nabestaanden met een soortgelijke verlieservaring. Denk daarbij aan nabestaanden van suïcide, verlies van kind, verlies van ouder of voor mantelzorgers. Op verzoek en inschrijving zullen de groepen met zorg worden samengesteld.

Voor meer informatie verwijs ik je naar www.lotgenotenkring.nl

Interesse?
Voel je welkom en schrijf je in.