Lotgenotenkring Rouw & Verlies

Bemmel en Westervoort

 

Vanaf oktober 2021 is de Lotgenotenkring Rouw & Verlies opgericht. Samen met Judith Nijland van Rondom Ziekte en overlijden begeleiden wij nabestaanden in groepsverband om ervaringen te delen over het verlies wat geleden is. Dit om de verbinding tot stand te brengen tussen en met de nabestaanden.   De lotgenoten kring rouw & verlies zal iedere maand in 3 achtereenvolgende bijeenkomsten worden gehouden. De bijeenkomsten zullen gehouden worden in Bemmel in de Theaterkerk en in Westervoort in het Inloophuis De Herberg.

Tijdens de lotgenoten kring  rouw & verlies vinden nabestaanden elkaar in hun eigen unieke rouwervaring, er is aandacht, erkenning en wederzijds respect. Er zal informatie gedeeld worden over het rouwproces  en wat  voor invloed het kan hebben op de nabestaanden.  Maar ook de invloed en gevolgen dat die heeft op alle betrokkenen erom heen. Tijdens de bijeenkomst zullen ook tips en adviezen gedeeld worden middels de thema’s die besproken worden. Ook is muziek luisteren een vast onderdeel van de bijeenkomsten.
Maar bovenal is er aandacht, tijd en oprechte interesse in het delen van ieders ervaring. 

Judith (Rouwbegeleider) en ondergetekende  kennen elkaar van de opleiding nabestaandenzorg en zijn we beiden de begeleiding van nabestaanden op onze eigen manier invulling gaan geven. 
Judith geeft begeleiding gedurende het rouwproces en mogelijk het ziekteproces wat er aan vooraf gegaan kan zijn.  

Onze ervaringen hebben geleerd dat het samenkomen met nabestaanden een positieve uitwerking heeft op de deelnemers.  Elkaars ervaringen uitwisselen, elkaar steunen en herkenning vinden om zo het gevoel van alleen zijn tot een minimum te beperken. 

De bijeenkomsten zullen gehouden worden op woensdagavond of op zondag morgen. De kosten voor deze 3 bijeenkomsten zijn in totaal (zaalhuur/consumptie)  30 euro.

Bent u geïnteresseerd en heeft u recent afscheid moeten nemen van uw geliefde, dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de Lotgenotenkring Rouw & Verlies.

www.rondom-overlijden.nl
Via de mail: lotgenotenkring@gmail.com

Telefonisch: 0481-355294 / 06-22299888

Locatie Bemmel:

De Theater kerk (Donatus zaal)
Markt 5
6681 AE Bemmel

Datums bijeenkomsten
Vanaf 10.00 uur – 12.30 uur (onder voorbehoud)

 

Groep

Datum

Datum

Datum

1-Bemmel

10-10-2021 (*)

14-11-2021

12-12-2021

2-Bemmel

9-1-2022

13-2-2022

13-3-2022

3-Bemmel

10-4-2022

8-5-2022

19-6-2022

4-Bemmel

10-7-2022

14-8-2022

11-9-2022

5-Bemmel

9-10-2022

13-11-2022

11-12-2021

(*) = afwijkende tijd, nl 13.00 uur – 15.30 uur

Locatie Westervoort:

De Herberg
Dorpstraat 107
6932 BG Westervoort

Datums bijeenkomsten
Vanaf 19.00 uur – 21.30 uur (onder voorbehoud)

 

GroepDatumDatumDatum
1-Westervoort13-10-202110-11-202112-1-2022
2-Westervoort19-1-20229-2-20229-3-2022
3-Westervoort13-4-202211-5-20228-6-2022
4-Westervoort13-7-202210-8-202214-9-2022
5-Westervoort12-10-20229-11-202214-12-2022

Interesse?
Laten we samen aan de slag gaan.