Wat kan wandelcoaching voor jou betekenen?

Wandelen met een heldere aanpak

Bewust wandelen in een natuurlijke omgeving zet aan tot bewegen, waarnemen en voelen.  Er zijn verschillende manier om je aandacht te richten op de natuur en je eigen lichaam.  Daarbij is het een keuze van jou om te gaan voor je ontspanning of een proces om te groeien. Kies je ervoor om te groeien dan kan ik je helpen andere stappen te zetten als dat je wellicht gewend bent. Deze stappen helpen je je zelfregie weer te pakken en daarmee de veerkracht te hervinden die je voor je groeiproces nodig hebt.  Met het wandelen worden beide hersenhelften met elkaar verbonden, waardoor denken en voelen meer in balans komen. Om een duurzame verandering tot stand te brengen is dit essentieel. De natuur is bij uitstek een omgeving die aan verandering onderhevig is.  Deze zelfde veranderende natuur zetten we in bij jouw eigen ontwikkeling. Tijdens het bewegen komen ook hormonen vrij, zoals dopamine en endorfine, waardoor een positief en goed gevoel ontstaat.

Wandelen als manier om met je verlies om te gaan

Bij elk verlies hoort rouw. Verlies is een wezenlijk onderdeel van het leven. De meeste mensen denken bij rouw of een verlies al snel aan het overlijden van een dierbare. Rouw heeft een veel bredere betekenis. Bij rouwen gaat het erom dat we het verlies gaan verweven in ons leven. Een nieuwe manier vinden om ons leven weer vorm te geven. En aan ieder verlies is nou eenmaal rouw gekoppeld. Het zogenaamd “verwerken” van het verlies stopt meestal zodra iemand weer normaal lijkt te functioneren. Niets is minder waar. Natuurlijk is het een mooi streven om weer normaal te functioneren en de draad weer van het leven op te pakken. Maar rouw nodigt uit om stappen te zetten. Deze stappen zullen op een juiste manier doorlopen moeten worden en doorleefd mogen worden. Als dit gebeurt is de kans groot dat het verlies op een juiste manier gedragen kan worden. Belangrijk in dat gegeven is dat de aanwezige emoties de aandacht krijgen die het verdient. Emoties die geen ruimte krijgen kunnen zelfs letterlijk vast gaan zitten en fysieke klachten veroorzaken.    

Daarnaast is het van enorm belang dat de energiehuishouding weer op orde komt. Een juiste rouw en of verliesverwerking zorgt ervoor dat je weer sterk in het leven wil en kunt gaan staan. Nu en in de toekomst. 

De aanpak uit deze wandeling is toepasbaar voor deze verschillende verlieservaringen.

 

Wandelen als manier om stress te verminderen

Tijdens de wandeling bespreken we de thema’s die op dat moment jou het meest bezighouden. Dit in combinatie met de effecten van een natuurlijke omgeving maakt dat jij als klant gemakkelijker weer in de rust komt. Samen gaan we ervoor zorgen dat er weer een balans ontstaat tussen jouw draagkracht en jouw draaglast.

  • Aandacht (voor gewenste en huidige situatie)
  • Aanvaarding (van de gewenste en huidige situatie)
  • Actie (op weg naar nieuw gedrag)

 Al wandelend maken we samen het contrast tussen wat jij als klant wel en niet meer wil zo helder dat je als vanzelf in beweging komt. De stappen die nodig zijn om iets anders te gaan doen en daardoor meer ontspannen door het leven zal gaan, worden duidelijk. Aandacht geven aan de gewenste situatie brengt automatisch meer rust en ontspanning dan wanneer je constant bezig bent met de beschrijving van de stressvolle huidige situatie.

Interesse?
Laten we dan samen
aan de slag gaan.