Wat kan wandelcoaching voor jou betekenen?

Wandelen met een heldere aanpak

De TriA® methode, ‘Aandacht, Acceptatie en Actie!’ uitgevoerd in een natuurlijke omgeving, is een snelle en eenvoudige manier van veranderen! Dit praktische- en ervaringsgerichte stappenplan, gebaseerd op de positieve psychologie, stimuleert de zelfregie en veer- en daadkracht. Met het wandelen worden beide hersenhelften met elkaar verbonden, waardoor denken en voelen meer op één lijn komen. Om een duurzame verandering tot stand te brengen is dit essentieel. De natuurlijke omgeving met al zijn aspecten prikkelt de zintuigelijke waarneming en maakt dat je meer bewust bent van wat je voelt in bepaalde situaties. De steeds veranderende omgeving ‘dwingt’ je om oud, niet werkend gedrag en bijbehorende overtuigingen los te laten. Tijdens het bewegen komen ook hormonen vrij, zoals dopamine en endorfine, waardoor een positief en goed gevoel ontstaat.

Coaching met behulp van de TriA® methode brengt een positieve mindset, meer plezier in je leven, meer voldoening in je werk, meer zingeving en vitaliteit. Je gaat daardoor gemakkelijker om met de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. De TriA® methode is in 2008 ontwikkeld door Corrie Reijngoud, op basis van jarenlange ervaring met individuele- en teamcoachingstrajecten. Deze praktische aanpak heeft zich op vele levens-terreinen al bewezen

bronvermelding: www.wandelcoaching.nl

Wandelen als manier om met je verlies om te gaan

‘Natuurlijk omgaan met verlies’ is een aanpak waarmee oude, onverwerkte verlieservaringen in het nu een plaats kunnen krijgen. Daarnaast is het een methode waarbij aandacht vrijkomt voor nieuwe verlieservaringen, op een positieve manier. Dit voorkomt het wegstoppen van emoties. Emoties die geen ruimte krijgen kunnen zelfs letterlijk vast gaan zitten en fysieke klachten veroorzaken.  Natuurlijk omgaan met verlies is verdriet ervaren zoals een klein kind het doet; er helemaal ingaan het beleven. (Mits het proces, door anderen niet verstoord of onderbroken wordt).   

In coaching sessies kom je oude en recente verlieservaringen regelmatig tegen. Iedere coachingsvraag kan onderliggende verlieservaringen met zich meebrengen. Bijvoorbeeld iemand kan een werk gerelateerde vraag hebben. Het zou echter kunnen dat een oude, niet verwerkte, ervaring de oorzaak is van het niet (goed) functioneren. Of een vraag die te maken heeft met gevoelens van onzekerheid waarbij het verlies van de onbezorgde en fijne jeugd, zoals een kind dat in de basis nodig heeft. Of zoals “wat moet ik met mijn leven nu de kinderen uit huis zijn”, dat het verlies van het ‘actieve moederschap’ kan raken. Etc.

Bij verlieservaringen hebben we het niet alleen over rouw en verlies bij het wegvallen van een dierbare. Er zijn veel meer vormen van verlies. De aanpak uit deze training is toepasbaar voor deze verschillende verlieservaringen.

bronvermelding: www.wandelcoaching.nl

Wandelen als manier om stress te verminderen

Tijdens de wandeling wordt gewerkt met de basisprincipes van de TriA®  methode. Dit in combinatie met de effecten van een natuurlijke omgeving maakt dat jij als klant gemakkelijker weer in de rust komt. Samen gaan we ervoor zorgen dat er weer een balans ontstaat tussen jouw draagkracht en jouw draaglast.

  • Aandacht (voor gewenste en huidige situatie)
  • Acceptatie (van de gewenste en huidige situatie)
  • Actie (op weg naar nieuw gedrag)

 De methode maakt het contrast tussen wat jij als klant wel en niet meer wil zo helder dat je als vanzelf in beweging komt. De stappen die nodig zijn om iets anders te gaan doen en daardoor meer ontspannen door het leven zal gaan, worden duidelijk. Aandacht geven aan de gewenste situatie brengt automatisch meer rust en ontspanning dan wanneer je constant bezig bent met de beschrijving van de stressvolle huidige situatie.

Wandelen in een omgeving die ‘Natuur-‘lijk aanvoelt

Natuurlijke metaforen en symbolen. In de natuur is heel veel aanwezig wat je in kunt zetten als ‘spiegel’ bij het bewustwordingsproces van jou als klant. Dit werkt optimaal als je goed afgestemd en in contact bent met de natuur. Dan heeft een metafoor of symbool uit de natuur een diepgaand effect tijdens het wandel coachen. Ieder beeld kan een andere betekenis kan hebben, niet alleen voor mij als begeleider, maar ook voor jou als klant. 

Het inzetten van deze beelden kun je op twee manieren doen:

  • Jij als klant zoekt zelf een plaats of natuurlijk beeld c.q. voorwerp
  • Ik zoekt als begeleider een plek of natuurlijk voorwerp voor jou, die betrekking heeft op de volgende stap in ons wandelproces

De natuur biedt ontelbare mogelijkheden om te verdiepen. De intuïtief ingezette materialen (b.v. bladeren, takken, stenen) en beelden werken altijd het meest diepgaand.

bronvermelding: www.wandelcoaching.nl

 

Interesse?
Laten we dan samen
aan de slag gaan.