Begeleiding

HBS-Vitamines

Mijn begeleiding kan ik als laagdrempelig noemen. Van mens tot mens, zonder noemenswaardige en ingewikkelde thematieken. In luisteren met aandacht zit mijn kracht, en de vragen die nodig zijn in jouw situatie geven vaak een verassende wending aan het gesprek. We maken bespreekbaar wat zich aandient.

Mijn begeleiding is erop gericht dat je zelf weer in staat wordt gesteld dat je het verlies makkelijker kunt dragen. Ik wandel graag met jou in de natuur, waarbij de mogelijkheid ontstaat dat alle elementen van de natuur ook in jou onderzocht kunnen worden.

We maken het niet lastiger dan het is. Ik hanteer de HBS vitamines in jouw begeleiding. Met heel mijn Holistische wezen, de Boeddhistische leer kijk ik ook systemisch naar jouw interne en externe systemen. En het mooie is, ook jij en ik maken deel uit van een systeem. Hoe mooi is dat om het gesprek en de ontmoeting op deze manier verder vorm te geven.

Groepen:

Ook in groepsverband draai ik mijn steuntje bij als begeleider. Ik verwijs je daarvoor naar het hoofdstuk Lotgenotenkringkring groep

Interesse?
Laten we samen aan de slag gaan.