“Voor mensen die een dierbare zijn verloren.”

 

Met mijn wandel coaching richt ik mij op mensen die een dierbare zijn verloren. Dit kan op een natuurlijke manier gebeurd zijn, maar ook nabestaande van iemand die suïcide gepleegd hebben kunnen door middel van wandel coaching stappen zetten in de verwerking van het verlies.

Nabestaanden

Bij het overlijden van een dierbare zijn er veel mensen in de omgeving die met dit verlies te maken krijgen.

Nabestaanden
van suïcide

Met het plotseling overlijden van een naaste door suïcide, komen en blijven er lang emoties en vragen spelen.

Nazorg
verleners

Voor directe nabestaanden van overleden dierbare moet er kort na de uitvaart al veel geregeld worden.

Werkgevers

Rouw op de werkvloer verdient meer aandacht. Een periode die voor een betrokken werknemer erg zwaar kan zijn.