En, lijkt het je wat?  Wandelen en aan jezelf werken? 

Als uniek mens die je bent bestaat er geen standaard rouwproces en begeleidingstraject. Dus hanteer ik ook geen standaard prijzen.

Na een kennismaking wandeling bepaal jij de prijs voor deze ene wandeling op basis van een donatie. Mocht je meer in jezelf willen investeren en stappen zetten in jouw rouwproces dan zullen we daar een vervolgafspraak over maken. Ook de volgende wandelingen zullen plaats vinden op basis van een donatie.

Naast deze investering ga je ook aan de slag met oefeningen en opdrachten. Tenslotte wil jij iets bereiken, toch?

Vergoeding

Vergoeding voor begeleiding aansluitend aan de uitvaart

Wanneer je behoefte hebt aan praktische ondersteuning en begeleiding bij rouw en verlies aansluitend aan de uitvaart, gaat dit in overleg met jouw uitvaartbegeleider. Mogelijk wordt dit vergoed vanuit je uitvaartverzekering. Als je wilt weten of je in aanmerking komt voor deze vergoeding dan wil ik dit graag samen met je uitzoeken.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter verplicht de werkgever om er samen met de werknemer en de arbodienst voor te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk kan. De werkgever heeft een actieve rol bij de re-integratie van de werknemer en de werknemer moet hieraan meewerken.

Wanneer je worstelt met gevoelens van rouw en verlies na overlijden van je naaste, en terugkeren in de werksituatie als een te hoge drempel kan worden ervaren. Ik kan in overleg gaan met je werkgever. Met mijn begeleiding proberen we re-integratie op de werkplek weer mogelijk te maken.  In overleg met jouw werkgever kunnen we hiervoor een offerte opstellen voor het aantal wandelingen die je denkt nodig te hebben.

Interesse?
Laten we samen aan de slag gaan.