Missie

“Ieder mens heeft recht op persoonlijke ondersteuning na een verlieservaring. Ik wil graag op alle mogelijke manieren met aandacht, liefde en compassie bijdragen aan de kwaliteit van leven van iemand anders.  De mensen zien in hun eigenheid en ze liefdevol ondersteunen  om met het lijden om te gaan. Er kunnen zíjn voor iemand zonder deze persoon te willen veranderen, maar handvatten aan te reiken die bijdragen in het opbouwen van de persoonlijke veerkracht, met als uiteindelijke doel complexe en gestagneerde rouw te voorkomen.“

Interesse?
Laten we samen aan de slag gaan.