Wat is rouw?

Rouw is een persoonlijk innerlijk proces wat volgt op verlies. Een dynamisch en lerend proces wat door verschillende fases heen beweegt. Herstelgericht of verlies gericht, het volgt elkaar op.  Alle interne menselijke systemen, zoals je fysieke lichaam, je emotionele lichaam, je mentale lichaam en niet te vergeten je spirituele lichaam zijn in de war, en verdienen ieder op haar manier aandacht.  Dit is en blijft een heel persoonlijk uniek menselijk proces. Door op een HBS manier naar jouw volledig mens-zijn te kijken krijgen al deze gebieden aandacht. Een simpele maar zeer effectieve manier om met jouw rouw aan de slag te gaan.

Interesse?
Laten we samen aan de slag gaan.