Wat is rouw?

Rouw is het proces wat volgt op verlies. Een dynamisch en lerend proces wat door verschillende fases heen beweegt. Herstelgericht of verlies gericht, het volgt elkaar op. Ook de externe en interne systemische krachten worden in deze fase opnieuw gerangschikt. Dit is en blijft een heel persoonlijk uniek menselijk proces.

Interesse?
Laten we samen aan de slag gaan.