Praten over je verlies tijdens het wandelen is ook omgaan met je verlies!

Verlies
begeleiding

Bij elk verlies hoort rouw. Verlies is een wezenlijk onderdeel van het leven. De meeste mensen denken bij rouw of een verlies al snel aan het overlijden van een dierbare. Rouw  heeft een veel bredere betekenis. Bij rouwen gaat het erom dat we het verlies gaan verweven in ons leven. Rouwen is leren omgaan met lijden. Een nieuwe manier vinden om ons leven weer vorm te geven. En aan ieder verlies is nou eenmaal rouw gekoppeld. Het zogenaamd “verwerken” van het verlies stopt meestal zodra iemand weer normaal lijkt te functioneren. Niets is minder waar. Natuurlijk is het een mooi streven om weer normaal te functioneren en de draad weer van het leven op te pakken. Maar rouw nodigt uit om stappen te zetten. Deze stappen zullen op een juiste manier doorlopen moeten worden en doorleefd mogen worden.  Als dit gebeurt is de kans groot dat het verlies op een juiste manier gedragen kan worden. Belangrijk in dat gegeven is dat  de aanwezige emoties de aandacht krijgen die het verdient. Emoties die geen ruimte krijgen kunnen zelfs letterlijk vast gaan zitten en fysieke klachten veroorzaken.  Ik  ga samen met jou op zoek naar de bron van deze emoties, en zoeken we een manier om er anders mee om te gaan.

Daarnaast is het van enorm belang dat de energie huishouding weer op orde komt. Een juiste rouw en of verlies verwerking zorgt ervoor dat je weer sterk in het leven wilt en kunt gaan staan. Nu en in de toekomst.  

De aanpak uit deze wandeling is toepasbaar voor deze verschillende verlieservaringen.

Voorbeelden van verlieservaringen: 

  verlies gezondheid en beperking van fysieke mogelijkheden

●  verlies van een bepaalde fase in je leven, zoals de pensioengerechtigde leeftijd bereiken

  verlies van baan, onderneming

  verlies van bepaalde rol, bijvoorbeeld ‘de manager’, de ‘zorgzame echtgenoot’

  (gedwongen) verhuizing

  scheiding/relatie verbreken, (klein)kinderen niet meer mogen zien, kinderen die ouders niet meer willen zien

  loslaten van een bepaalde mogelijkheden, wensen en/of verlangens. Bijvoorbeeld iemand wilde graag kinderen maar dat lukt uiteindelijk niet

  verlies van vrije seksualiteit, omdat er bijvoorbeeld misbruik was. Of wanneer er nooit over seksualiteit gesproken werd

  verlies van je kind zijn, omdat de rollen omgekeerd werden. Bijvoorbeeld bij alcoholisme of ziekte van een ouder

  verlies van open en vrije communicatie, bijv. je moest vroeger je grote mond houden

  verlies van je eigen wil, bijv. alles werd door je ouders of anderen bepaald

  verlies van je jeugd

Interesse?
Laten we samen aan de slag gaan.